Izberite jezik:

Slovenija (Slovenia)

Odkrijte Adrio

 

O nas

Objava letnih in polletnih poročil

 

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2017 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

 

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2016 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

 

Nerevidirano polletno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za prvo polletje 2015 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

 

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2015 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

 

 

Nakup  obveznic z oznako ADM2 na Ljubljanski borzi

 

15. maj 2018

 

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., (v nadaljevanju: Adria Mobil ali družba) objavlja naslednje obvestilo:

 

Na podlagi sklepa uprave in s soglasjem nadzornega sveta bo družba Adria Mobil z dnem 16.05.2018 pričela z odkupom obveznic izdajatelja Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. z oznako ADM2 in številko ISIN SI0032103507 (v nadaljevanju: obveznice ADM2) na organiziranem trgu.

 

Družba bo obveznice ADM2 pridobivala s posli, sklenjenimi na Ljubljanski borzi, po vsakokratni tržni ceni do vključno dne 15.06.2018.

 

Po sklepu uprave in s soglasjem nadzornega sveta lahko družba v navedenem obdobju odkupi do 17.451 lotov obveznic ADM2, z nominalno vrednostjo obveznice v višini 666,66 EUR, kar skupaj predstavlja 72,71 odstotkov izdaje obveznic ADM2 v skupni nominalni vrednosti 11.633.883,66 EUR.

 

Družba je v obdobju od 21.03.2018 do 16.04.2018 odkupila 6.549 lotov obveznic ADM2.

 

20. marec 2018

 

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., (v nadaljevanju: Adria Mobil ali družba) objavlja naslednje obvestilo:

 

Na podlagi sklepa uprave bo družba Adria Mobil z dnem 21.03.2018 pričela z odkupom obveznic izdajatelja Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. z oznako ADM2 in številko ISIN SI0032103507 (v nadaljevanju: obveznice ADM2) na organiziranem trgu.

 

Družba bo obveznice ADM2 pridobivala s posli, sklenjenimi na Ljubljanski borzi, po vsakokratni tržni ceni do vključno dne 16.04.2018.

 

Po sklepu uprave lahko družba v navedenem obdobju odkupi do 24.000 lotov obveznic ADM2, z nominalno vrednostjo obveznice v višini 833,33 EUR, kar skupaj predstavlja 100 odstotkov izdaje obveznic ADM2 v skupni nominalni vrednosti 19.999.920,00 EUR.

 

Družba na dan 20.03.2018 ni imela v lasti obveznic ADM2.

 

 


Kontaktni osebi za imetnike obveznic ADM2:


Stanislava Kastelec, direktorica sektorja Finance


T: 07 39 37 120, E: stanislava.kastelec@adria-mobil.si


Gregor Gorše, specialist ekonomike


T: 07 39 37 351; E: gregor.gorse@adria-mobil.si